Kwaliteit

FysOptima

Om goede kwaliteit te kunnen leveren is FysioMobilae aangesloten bij Fys’Optima. Fys’Optima is een landelijke organisatie van meer dan 250 fysiotherapiepraktijken die met elkaar samenwerken aan optimale fysiotherapeutische zorg. Kernwaarden zijn:

  • Samenwerken en delen;
    Door samenwerken en delen zijn Fys’Optima-partners in staat de klanten van hun praktijken een hogere kwaliteit te bieden. Door producten en diensten met elkaar te delen, ontstaat potentie en kracht.
  • Overtreffen van klantverwachting;
    Met de 3 B’s (boeien, binden en beleven) werken Fys’Optima-partners continu aan het overtreffen van de klantverwachting.
  • Professioneel georganiseerd zijn;
    Fys’Optima-partners zijn goed gestructureerd en georganiseerd en gebruiken een eigen interne kwaliteitsmanagementsysteem. Ze zijn HKZ gecertificeerd.

HKZ certificering

Fysiomobilae draagt met trots het HKZ keurmerk. Dit keurmerk staat voor een duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn; is onafhankelijk en betrouwbaar. Met dit keurmerk laat Fysiomobilae zien serieus werk te maken van kwaliteit van zorg en te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Door het dragen van dit keurmerk laat Fysiomobilae zien de zaken intern goed op orde hebben, dat de klant centraal staat en er voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Kijk voor meer informatie over het HKZ keurmerk op: https://www.hkz.nl/

Pluspraktijk

FysioMobilae is Plus praktijk bij Zilveren Kruis Achmea. Dit betekent dat we daarmee voldoen aan de hoogste eisen die Achmea stelt op het gebied van kwaliteit, service en transparantie.
Meer informatie hierover vind u op de site van Zilveren Kruis Achmea

Keurmerk Fysiotherapie

Alle therapeuten van FysioMobilae zijn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk Fysiotherapie is een erkend register in de Fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Om in dit register te kunnen staan moeten onze therapeuten voldoende gediplomeerd zijn en zich voortdurend laten bijscholen. Daarnaast nemen zij frequent deel aan intervisiebijeenkomsten met therapeuten van andere praktijken om zo te blijven reflecteren op het eigen handelen en te groeien in kennis.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut ook zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Wilt u meer informatie hierover dan kunt dat vinden in dit document.

Algemene informatie over het Keurmerk Fysiotherapie vind u in dit document.

 

Loopt u rond met een klacht over uw fysiotherapeut dan kunt u dit ook melden bij het Keurmerk fysiotherapie. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Patiëntervaringen

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang! De afgelopen 12 maanden zijn we als zeer goed beoordeeld door onze patiënten, zoals te zien in onderstaand schema.