Fysiotherapie bij oncologie

Wat is fysiotherapie bij oncologie?

De fysiotherapeut gespecialiseerd in oncologie richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spanningsklachten, pijn, of verminderde spierkracht. Ook kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk of hobby’s. De oncologiefysiotherapeut kan helpen in alle fasen van de ziekte. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut. Het doel van fysiotherapie bij oncologische klachten is het verminderen van vermoeidheid, het bevorderen van de algehele lichamelijke conditie, het verminderen van lokale fysieke problemen en het leren omgaan met fysieke en mentale beperkingen door de ziekte.

De werkwijze van de fysiotherapeut bij oncologie

Bij uw eerste afspraak worden de klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, er vindt een lichamelijk onderzoek plaats waarna er in overleg met u een behandelplan wordt opgesteld.  De behandeling kan bestaan uit manuele technieken maar ook uit kracht- en conditietraining. De kanker en de gevolgen van de behandeling hebben gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. U zult op uw eigen wijze moeten leren omgaan met de nieuwe situatie. De fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

De fysiotherapeut  is specialistisch opgeleid en heeft deskundigheid m.b.t. de behandelmethodes van kanker en de bijwerkingen daarvan. Op basis van deze kennis wordt een specifiek behandelplan en revalidatieprogramma voor u opgesteld.

Met welke klachten kun je er terecht?

Oncologiepatiënten kunnen lokale fysieke problemen hebben, zoals stug littekenweefsel, verminderde spierkracht, bewegingsbeperkingen, vochtophoping (oedeem) en pijn. Ook hebben oncologiepatiënten vaak last van algemene problemen, zoals vermoeidheid, verminderde conditie waardoor er beperkingen worden ervaren in het dagelijks leven.

Samenwerking

Wij zijn onderdeel van een multidisciplinair netwerk voor oncologie patiënten in Assendorp/ Zwolle Zuid. Dit netwerk bestaat naast onze fysiotherapeuten uit een psycholoog, een diëtist en een ergotherapeut. Indien wenselijk vindt er onderling overleg plaats en wordt er naar elkaar verwezen. Ook is er een goede samenwerking met huisartsenprakijken, het sociaal wijkteam en de thuiszorg. Ook binnen onze praktijk is er een goede onderlinge samenwerking, zo kunt u bij specifieke problemen ook gezien worden door bv. een manueel therapeut, een geriatrie fysiotherapeut of door onze bekkenfysiotherapeut. Deze samenwerking maakt het mogelijk om ook in de eerste lijn kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire oncologische zorg te bieden.

Onze fysiotherapeuten gespecialiseerd in oncologie

Martine Hulst

Petra Kamphorst

Wim Nieuwenhuis