Valpreventie

Wat is valpreventie?

Vallen is vaak niet het gevolg van gevaarlijke toeren uithalen. De meeste ongelukken bij 65-plussers gebeuren gewoon in de thuissituatie, bijvoorbeeld bij opstaan uit bed, of gaan zitten in de stoel. De kans op vallen wordt groter bij het ouder worden. Vallen wordt veroorzaakt door verlies van het evenwicht, afnemen van spierkracht en lenigheid.

 

Wilt u steviger op uw benen staan tijdens de dagelijkse activiteiten?

 

Dit kunt u doen door het Otago oefenprogramma bij ons te volgen. Daarmee verbetert u uw spierkracht, lenigheid en evenwicht. Hiermee kunt u de kans op vallen verminderen en zult u zich zekerder voelen.

Opzet van het programma

Het oefenprogramma bestaat uit 12 groepslessen, waarin oefeningen (op uw eigen niveau) gericht op spierkracht, lenigheid en evenwicht worden aangeboden. Voorafgaan aan de lessen reeks wordt er een intake gedaan en na afloop een eindevaluatie.

De cursus start een aantal keer per jaar. De eerstvolgende groepslessen starten in het najaar van 2020, individueel kunt u elk moment starten met valpreventie.

De groepsgrootte is maximaal 4 personen.

Voor wie is valpreventie geschikt?

Het valpreventie oefenprogramma is geschikt voor u als u 65+ bent en u bijvoorbeeld:

– bang bent om te vallen
– bent gerevalideerd na een nieuwe heup- of knie operatie
– bent gevallen in het verleden
– een TIA of kleine beroerte heeft gehad

KostenĀ 

De lessen kunnen worden bekostigd uit uw aanvullende verzekering of met een eigen bijdrage. We informeren u daar graag over.

Meer informatieĀ 

Voor meer informatie over het valpreventie programma kunt u contact opnemen met ons.